Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Aan alle parochianen van H. Antonius Abt kerk in Bokhoven,

Het bericht dat ik als pastoor zal vertrekken uit de parochie Bokhoven is inmiddels wel bij iedereen aangeland. Na 20 jaar pastor te zijn geweest in Engelen en de laatste 5 jaar pastoor van Bokhoven en Engelen, kan ik met een vreugdevol hart terugkijken op de achterliggende jaren.

Ik besef wel dat de combinatie van de twee pastoorsfuncties mij niet de gelegenheid gaf om mijn creatieve aandacht te verdelen over beide. Dat heb ik zelf als zeer spijtig ervaren. Het is niet zo eenvoudig om wel ergens verantwoordelijk voor te zijn maar geen of nauwelijks invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen. Dat betreft voornamelijk mijn vermogen om beide parochies te ondersteunen op alle vlakken van het pastoraat. Want de verantwoordelijkheid gaat verder dan de twee eucharistievieringen op zondag; voor het hele pastoraat, zowel de liturgie als de catechese, zowel de diaconie als het beheer.

Vanuit een heel andere kant, heb ik de laatste jaren steeds gezegd en herhaald, dat ik, wanneer ik 65 jaar word, ik iets anders wil gaan doen. Nu kan het nog, als ik een paar jaar wacht, wordt het steeds moeilijker om iets anders op te pakken. Ja en dat 65 worden zie je niet zo aankomen, plotseling is het er. En de vraag van zorginstelling Laverhof, aan de overkant van de abdij en ooit gestart als klooster van de zusters van JMJ, die kwam er ook bij.

Dus al met al, een moment om te veranderen. Hoewel ik me ook zeer bewust ben van het feit dat er enorme gaten vallen in de invulling van het pastoraat. Maar met creativiteit en flexibiliteit zal er best een oplossing komen. Dat we die oplossing in eerste instantie niet moeten zoeken in een gewijd pastoor vanuit de abdij, lijkt me wel duidelijk. Dat er door de mensen van de abdij meegedacht wordt is evenzeer duidelijk.

Kortom: na de vakantie zult u mij alleen in uitzonderlijke gevallen nog tegenkomen. Om iedereen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen, en om mij de gelegenheid te geven om iedereen te bedanken, hebben we in het bestuur afgesproken dat ik de slotviering van de bedevaartmaand, 29 september 2019, zal voorgaan in de buitenlucht. Mocht ik u daar niet treffen, dan dank ik via dit parochieblad iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen om het pastoraat in Bokhoven zo goed mogelijk te houden. Dat zijn er velen, op velerlei vlak. Daarvoor heel veel dank, en succes in de toekomst.

 

Het ga u allen goed.

Fons Boom o.praem.

Laatste nieuws

Nauwe samenwerking met Parochie Engelen

Geachte parochiaan,

 

Zoals bekend neemt onze pastoor Fons Boom op zondag 29 september a.s. afscheid. Het kerkbestuur heeft zich in overleg met de abt van de Abdij van Berne beraden over het zoeken en vinden van een opvolger. De reden daarvan is dat de Orde van de Norbertijnen het recht heeft een voordracht te doen aan de bisschop voor een te benopemen pastoor of administrator.

De oplossing is dat de abt bereid is om administrator te worden van de Parochies Bokhoven en Engelen. Daaaraan is de voorwaarde verbondendat de parochies intensief met elkaar moeten gaan samenwerken. Dit heeft grote gevolgen voor  - het voortbestaan van - onze parochie.

Lees meer...

Afscheid pastoor Fons Boom

Aan alle parochianen van H. Antonius Abt kerk in Bokhoven,

Het bericht dat ik als pastoor zal vertrekken uit de parochie Bokhoven is inmiddels wel bij iedereen aangeland. Na 20 jaar pastor te zijn geweest in Engelen en de laatste 5 jaar pastoor van Bokhoven en Engelen, kan ik met een vreugdevol hart terugkijken op de achterliggende jaren.

Lees meer...

Aanstaande activiteiten

VIERINGEN JULI – AUGUSTUS – MEI 2019

07 juli Viering met orgelbegeleiding
14 juli Viering met orgelbegeleiding
21 juli Viering met orgelbegeleiding
28 juli Viering met orgelbegeleiding
04 aug Viering zonder orgelbegeleiding
11 aug Viering met orgelbegeleiding
18 aug Viering met orgelbegeleiding
25 aug Viering met dameskoor en orgelbegeleiding (Xaveer wordt deze dag 85 jaar)

BEDEVAARTVIERINGEN in de maand september 2019

01 sept Viering met koor Amicanto uit Dinther
08 sept Viering met St. Martinuskoor uit Kerkdriel
15 sept Viering met Lambertuskoor uit Maren Kessel
22 sept Viering met St. Caecilliakoor uit Benschop
29 sept Viering met Dameskoor uit Bokhoven en Mannenkoor uit Haarsteeg en het Gilde O.L.V. Schuts uit Elshout

kroniek over 650 jaar Parochie Bokhoven

Op 23 maart a.s. bestaat de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid wordt een jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. De kroniek beschrijft het leven van parochianen en de inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de parochie Bokhoven.

Lees meer...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven