Semper Vigilans

Er kunnen veel meer dingen gebeuren en gedaan worden in een kerkgebouw dan enkel liturgische vieringen. Het hangt samen met de visie, die men heeft op de functie van een kerk. Het is goed om stil te staan bij de vraag: “Hoe komt het dat, hoewel er een grote belangstelling voor religieuze vraagstukken en belevingen bestaat, de banken in de kerk leeg blijven? En hoe kunnen we daar verandering in brengen?”

Religie speelt een veel grotere rol in het maatschappelijke leven dan we vaak denken. De economische crisis wordt wel eens gezien als een vervolg of gevolg van de geloofscrisis. Waar enkel geld en macht tellen ontstaan ethische vragen.

Voor kunst en cultuur heeft de kerk zich altijd geleend. Basisbegrip voor kerk is ‘ontmoetingsruimte’: ontmoeting met God en met elkaar om gezamenlijk over lief en leed, zorgen en problemen te spreken. Tevens kan de kerk een ‘leerruimte’ zijn waar mensen met elkaar in gesprek gaan over geloof en zeden, van elkaar leren en zich verdiepen.

Zo kan de kerk op een andere manier gaan functioneren in deze tijd.

Stichting Sempler Viglians
Het kerkbestuur van Bokhoven heeft een nieuwe stichting opgericht met als doel: “In dialoog stil te staan en zelfstandig te leren denken over vraagstukken van  zingeving en ethiek, van geloof en kerk  om zo de betrokkenheid met hedendaagse en toekomstige vraagstukken te vergroten”. Een brede doelstelling die resulteerde in een eerste bijeenkomst op 23 november 2012.

Op de website www.andersindekerk.nl vindt u alle informatie over de stichting en haar activiteiten.
Heeft u belangstelling om aan deze avond(en) deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat, via email: JLIB_HTML_CLOAKING

Laatste nieuws

Lief & Leed

Lees verder...

Kennismaking met Ben van Bronkhorst 

Lees verder...

Bereikbaarheid secretariaat
Een nieuwe plek voor het kantoor van de parochie is gevonden in de Sacristie

Lees verder...

Overzicht van de vieringen
De zondagse vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij anders aangegeven.

Lees verder...

Om de privacy van de bewoners van de pastorie

Lees verder...