Werkgroepen

Werkgroep Liturgie en Pastoraat. Voorzitter Marleen v.d. Water.
Zorg voor alles wat betrekking heeft op vieringen in de kerk:
- speciale vieringen bij hoogfeestdagen en bedevaart, lectoren, gastzangkoren
- pastorale zorg

Werkgroep Diaconie. Voorzitter Marianne Vugts.
Zorg voor werken van barmhartigheid: zieken, armen, derdewereld projecten als vastenactie, zonnebloem.

Werkgroep Financiën. Voorzitter Piet van Delft.
Beheer van inkomsten - uitgaven (rekening en verantwoording), vaststellen van begroting, kerkbijdragen, etc.

Werkgroep Onderhoud. Onder leiding van Loek Prinsen.
Zorg voor onderhoud kerk en pastorie, kerkhof, kunstpatrimonium, etc.

Werkgroep Informatie en Communicatie. 
Zorg voor kerkberichten in Pareltje (dorpsblad) en informatie aan externe parochianen, de website, PR etc.

Werkgroep Bijzonder Bokhoven.
Deze werkgroep heeft als doel bezinning en verdieping door multireligieus gebruik van kerkgebouw via lezingencycli over geloof en ethiek, muziek, tentoonstellingen, inleidingen met discussie, etc.

Laatste nieuws

Lief & Leed

Lees verder...

Kennismaking met Ben van Bronkhorst 

Lees verder...

Bereikbaarheid secretariaat
Een nieuwe plek voor het kantoor van de parochie is gevonden in de Sacristie

Lees verder...

Overzicht van de vieringen
De zondagse vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij anders aangegeven.

Lees verder...

Om de privacy van de bewoners van de pastorie

Lees verder...