Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Al eeuwenlang ligt het kerkdorp Bokhoven als een parel aan de Maas. Een bekende uitspraak is 'iemand voorbij -gaan als de Maas langs Bokhoven', links laten liggen. We verwachten dat u dat niet doet.

Vele eeuwen heeft het dorp stormen, (godsdienst-)oorlogen en rampen doorstaan. Parels zijn er gebleven: de kerk, restanten van het kasteel, Huis La Licorne en enkele andere huizen.

Een rijke geschiedenis met als mooiste parel een levende gemeenschap.

Om deze parel nog dichterbij te mogen aanschouwen is er een dronefilm en pop-ups gemaakt waarmee u de binnenzijde van de kerk kunt bezoeken.

Nog steeds blijft de parochie pastorale ondersteuning en begeleiding van de Abdij van Berne ontvangen. Mede dankzij actieve parochianen, werkzaam in verschillende werkgroepen, willen wij de 'vrije Heerlijkheid' levend houden.

Op deze website krijgt u een overzicht hoe verleden en heden worden gekoesterd en dat er toekomstgericht gewerkt wordt.

U mag ons uw gedachten en vragen toesturen.

Parochie Heilige Antonius Abt Bokhoven

Mededeling

 

Beste allemaal, 

onze Bokhovense H.Antonius Abt kerk gaat weer open per zondag 23 January a.s.

Om 11.15  uur ontmoeten wij u graag weer bij onze vieringen.

 

Mondkapjesplicht (ook tijdens het zitten) en desinfectie volgens de geldende regels en bij klachten: ' blijf thuis'.

Daarnaast hanteren wij nog de 1,5 meter afstand. Graag aanmelden bij Frans vd Water (073-6312025) als u een viering wil bijwonen.

 

Wees welkom!

 

Met vriendelijke groeten, 

Henriëtte van Aart, vicevoorzitter

Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven. 

0623940314

 

 

VIERINGEN

Aanvang vieringen 11.15 uur 

 

Januari

23 jan         Viering zonder orgelbegeleiding

30 jan         Viering met orgelbegeleiding

 

Februari

06 febr          Viering met orgelbegeleiding

13 febr          Viering met orgelbegeleiding

20 febr          Viering met orgelbegeleiding

27 febr          CARNAVAL  Viering met orgelbegeleiding

 

Maart

02 maart        ASWOENSDAG,

Liturgie met parochiegroep om 19.00 uur in Engelen

06 maart        Viering met orgelbegeleiding

13 maart         Viering met orgelbegeleiding

20 maart        Viering met orgelbegeleiding

27 maart        Viering met orgelbegeleiding

 

 

Laatste nieuws

kroniek over 650 jaar Parochie Bokhoven

Op 23 maart 2019 bestond de Parochie Heilige Antonius Abt maar liefst 650 jaar. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgebracht dat een beschrijving geeft over de ontwikkeling van de parochie vanaf het stichten daarvan in 1369, door de eeuwen heen tot heden. Deze kroniek beschrijft het leven van parochianen en de inwoners van Bokhoven. De spectaculaire reis van de parochie begint in de middeleeuwen en eindigt in onze tijd. In Bokhoven is de geschiedenis van parochie en kerk nauw verweven met die van het dorp. Die geschiedenis heeft Brabantse, Hollandse en Gelderse trekken. Ook het bisdom Luik liet sporen na. Vanaf 1648 heeft Bokhoven geprofiteerd van de Luikse status als “vrijplaats”. De gehele vaderlandse geschiedenis tot heden komt voorbij, wordt met een vlotte pen beschreven en onthult nieuwe geheimen over de grote betekenis van de parochie Bokhoven.

Lees meer...

Parochie Bokhoven
Graaf Engelbertstraat 2, 5221 BV Bokhoven
pastoor@parochiebokhoven.nl

Parochie Bokhoven
Parochie Bokhoven